بروز رسانی 8.1.2 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 28 بهمن,1394
بروز رسانی 8.1.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 28 بهمن 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن چاپ رسید درآمد با امکان طراحی رسید

- اضافه شدن چاپ رسید هزینه با امکان طراحی رسید

- امکان طراحی گزارش مالی واحد

- بهبود گزارش تراز مالی مجتمع

- امکان تعیین تقش و دسترسی برای کاربران نرم‌افزار

- بروزرسانی راهنمای نرم‌افزار

- بهبودهای ظاهری در بخش‌های مختلف نرم‌افزار

انصراف از نظر