بروز رسانی 7.1.1 نرم افزار دبیرخانه

شنبه, 26 فروردین,1396
بروز رسانی 7.1.1 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 26 فروردین 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- تطابق بیشتر با ویندوزهای جدید

- بهبودهای جزیی در ثبت نامه

- بهبودهای ظاهری

انصراف از نظر