بروز رسانی 6.1.5 نرم افزار دبیرخانه

دوشنبه, 18 مرداد,1395
بروز رسانی 6.1.5 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 18 مرداد 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش مدیریت داده ها

انصراف از نظر