بروز رسانی 6.1.4 نرم افزار دبیرخانه

سه شنبه, 12 مرداد,1395
بروز رسانی 6.1.4 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 12 مرداد 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- تغییر نحوه پشتیبان‌گیری خودکار (در هر مرتبه، فقط تغییرات انجام شده ذخیره می‌شود و مدت زمان عملیات، بسیار کاهش می‌یابد. لازم به یادآوری است که تمامی فایلهای موجود در یک شاخه پشتیبان خودکار، جهت بازیابی موردنیاز خواهد بود)

- بهبود در بخش مدیریت داده ها

انصراف از نظر