بروز رسانی 6.1.3 نرم افزار دبیرخانه

یکشنبه, 20 تیر,1395
بروز رسانی 6.1.3 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 20 تیر 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

امکان تغییر اندازه لیست نامه های صادره و وارده در صفحه اصلی

- بهبود در بخش مدیریت داده ها

بهبودهای ظاهری

انصراف از نظر