بروز رسانی 11.2.5 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 31 اردیبهشت,1403
بروز رسانی 11.2.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  31 اردیبهشت 1403 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- دسترسی سریع به پیشنهادهای ویژه برای تهیه و تمدید بیمه‌نامه‌های مجتمع

- امکان ثبت تاریخ واریز به حساب مقصد در انتقال موجودی

- امکان درج کارمزد برای پرداختی هزینه‌ها

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر