بروز رسانی 11.2.3 نرم افزار کاشانه

شنبه, 16 دی,1402
بروز رسانی 11.2.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  16 دی 1402 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ارسال پیام در صورت لغو دریافت وجه

- امکان ثبت شماره بایگانی هزینه

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر