بروز رسانی 11.2.1 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 24 مرداد,1402
بروز رسانی 11.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  24 مرداد 1402 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان سفارشی‌سازی نتایج در برخی از بخش‌ها

- امکان درج "لینک پرداخت اختصاصی" و مبلغ تفکیکی بدهی بر اساس نوع در پیامک درج بدهی

- امکان تعیین منبع مالی در زمان درج پیش‌پرداخت

- امکان تعیین درصد برای واحدهای خالی در زمان تقسیم هزینه میان واحدهای خاص

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر