بروز رسانی 11.1.7 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 18 تیر,1402
بروز رسانی 11.1.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ  18 تیر 1402 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان تعیین تاریخ شروع دوره و پایان دوره در زمان درج هزینه‌های تکرارشونده

بهبود در نحوه ارسال پیامک

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر