بروز رسانی 11.1.6 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 10 خرداد,1402
بروز رسانی 11.1.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ  10 خرداد 1402 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در گزارش مالی مجتمع

- بهبود در گزارش تراز آزمایشی

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر