بروز رسانی 11.1.5 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 22 فروردین,1402
بروز رسانی 11.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  22 فروردین 1402 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

چاپ لینک اختصاصی پرداخت بصورت QRCode در قبض شخص

نمایش عنوان بدهی در لیست بدهی‌های مرتبط با جریمه در اطلاعات تکمیلی بدهی

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر