بروز رسانی 11.1.4 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 24 بهمن,1401
بروز رسانی 11.1.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  24 بهمن 1401 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن گزارش هزینه‌های سالانه (نسخه طلایی)

- امکان درج دسته‌ای هزینه‌ها

- امکان درج هزینه‌ها از فایل اکسل

- امکان چاپ برگ درخواست پرداخت هزینه

- نمایش لینک اختصاصی پرداخت بصورت QRCode

- بهبود در گزارش تراز آزمایشی

- امکان انتساب کد به عناوین هزینه‌ها

- امکان انتساب کد به عناوین بدهی‌های اشخاص

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر