بروز رسانی 11.1.2 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 17 آبان,1401
بروز رسانی 11.1.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  17 آبان 1401 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان تنظیم قالب برای ارسال پیام از بخش اطلاعات شخص

- امکان ارسال پیامک درج بدهی از بخش "بدهی‌های اشخاص"

- امکان تعیین مشترک بودن برداشت کارمزد یک رویداد با اصل رویداد

- امکان درج "واریز/برداشت متفرقه" و "اعتبار اشخاص" در نتایج گزارش حساب‌های مجازی

- اضافه‌شدن گزینه "سال جاری و گذشته" در هزینه‌های مجتمع

- بهبود در گزارش مالی مجتمع

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر