بروز رسانی 10.7.1 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 04 اردیبهشت,1401
بروز رسانی 10.7.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  4 اردیبهشت 1401 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان مشاهده افراد دارای اعتبار و تغییرات مربوط به پیش‌دریافتی از اعضاء در گزارش تراز مالی

- امکان ثبت تخفیف برای چند بدهی بصورت همزمان

- امکان تنظیم فرمول محاسبه شارژ برای تمام گروه‌ها بصورت همزمان

- امکان تنظیم روش جریمه و تشویق برای تمام گروه‌ها بصورت همزمان

- امکان بخش‌بندی خودکار بدهی‌های با پرداخت جزئی شخص سابق در زمان درج مالک/مستأجر جدید

- امکان انتخاب چند نوع بدهی در نمودار بدهی‌های ثبت‌شده

- امکان انتخاب چند نوع هزینه در نمودار هزینه‌ها

- قرارداده شدن لینک فیلم‌های آموزشی در بخش راهنما

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر