بروز رسانی 10.6.4 نرم افزار کاشانه

شنبه, 07 اسفند,1400
بروز رسانی 10.6.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  7 اسفند 1400 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ارسال لینک پرداخت اختصاصی از طریق بخش ارسال پیام

- امکان بازکردن صفحه اختصاصی پرداخت شخص

- بهبود در قبض بدهی

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر