بروز رسانی 10.6.3 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 22 دی,1400
بروز رسانی 10.6.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  22 دی 1400 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ارسال پیام بدهی جدید پس از تقسیم هزینه

- امکان صدور اخطاریه واحد برای مالک

- امکان تجمیع انواع بدهی برای یک رسید در سوابق دریافت وجه

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر