بروز رسانی 10.6.2 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 15 آذر,1400
بروز رسانی 10.6.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  15 آذر 1400 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن گزینه خروجی اکسل در تمام گزارش‌ها

- امکان درج بدهی بر اساس محاسبه و ثبت جریمه

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر