بروز رسانی 10.6.1 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 18 آبان,1400
بروز رسانی 10.6.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  18 آبان 1400 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن بخش پیش‌پرداخت‌ها

- امکان ثبت تخفیف پس از ثبت هزینه پرداخت‌شده

- امکان فراخوانی مقادیر کنتور و مصرف از فایل اکسل

- امکان انتقال اعتبار میان اشخاص

- مشخص شدن هزینه‌های دارای مستندات بوسیله رنگی‌شدن ستون شماره هزینه

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر