بروز رسانی 10.5.5 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 13 اردیبهشت,1400
بروز رسانی 10.5.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  13 اردیبهشت 1400 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ارسال پیام خوشامدگویی در زمان ثبت مالک و مستأجر جدید

- امکان ارسال پیام از بخش سوابق دریافت وجه

- امکان ارسال پیام بر اساس پترن در بخش دریافت وجه

- امکان لغو ارسال پیام/چاپ رسید فقط برای یک مرتبه در بخش دریافت وجه

- امکان تسویه خودکار بدهی پس از درج بدهی‌های تکرارشونده

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر