بروز رسانی 10.5.3 نرم افزار کاشانه

شنبه, 27 دی,1399
بروز رسانی 10.5.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 دی 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ذخیره مجزای قبض شارژ برای هر واحد/شخص بصورت فایل PDF

- امکان جریمه کردن افراد در صورتیکه مجموع بدهی آنها از مبلغی بیشتر یا کمتر باشد

- امکان تعیین حداکثر میزان تشویق برای یک بدهی

- امکان ثبت شناسه‌های قبض یک واحد و چاپ در قبض شارژ

- امکان چاپ نام ثبت کننده دریافت وجه در رسید

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر