بروز رسانی 10.5.2 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 26 آذر,1399
بروز رسانی 10.5.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  26 آذر 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن بخش حساب‌های مجازی

- امکان انتخاب چند نوع هزینه در گزارش هزینه‌ها

- امکان انتخاب چند نوع هزینه در گزارش سهم واحد از هزینه‌ها

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر