بروز رسانی 10.5.1 نرم افزار کاشانه

شنبه, 15 آذر,1399
بروز رسانی 10.5.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  15 آذر 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان فیلترکردن بدهکاران با انعطاف بیشتر در بخش ارسال پیام

- اضافه‌شدن کلمات کلیدی تاریخ1 و تاریخ 2 در بخش ارسال پیام

- امکان چاپ طبقه و موقعیت واحد در قبض شارژ

- اضافه‌شدن رسید دریافت وجه همراه با ته‌برگ به طرح‌های قابل انتخاب

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر