بروز رسانی 10.4.9 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 27 مهر,1399
بروز رسانی 10.4.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 مهر 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان عدم نمایش داده‌های آماری در پنجره اصلی نرم‌افزار

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر