بروز رسانی 10.4.8 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 12 شهریور,1399
بروز رسانی 10.4.8 نرم افزار کاشانه در تاریخ  12 شهریور 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ثبت مستندات دریافت وجه پس از تأیید

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر