بروز رسانی 10.4.7 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 12 مرداد,1399
بروز رسانی 10.4.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ  12 مرداد 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان محدودکردن نتایج در بخش چک‌های دریافتی

- امکان محدودکردن نتایج در بخش چک‌های صادره

- امکان مرتب‌کردن نتایج بصورت صعودی/نزولی در گزارش تراکنش‌ها

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر