بروز رسانی 10.4.6 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 01 مرداد,1399
بروز رسانی 10.4.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ  1 مرداد 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر