بروز رسانی 10.4.5 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 25 تیر,1399
بروز رسانی 10.4.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  25 تیر 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- نمایش مبلغ دریافتی از پرداخت‌کننده نامشخص در گزارش تراز مالی

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر