بروز رسانی 10.4.3 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 31 اردیبهشت,1399
بروز رسانی 10.4.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  31 اردیبهشت 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان چاپ توضیحات هزینه در قبض شارژ

- امکان چاپ مهلت پرداخت بدهی در قبض شارژ

- امکان محدودکردن مشاهده لیست هزینه‌ها به سال جاری

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر