بروز رسانی 10.4.1 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 26 فروردین,1399
بروز رسانی 10.4.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  26 فروردین 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن بخش اموال و انبار (نسخه طلایی)

- امکان محاسبه شارژ بر اساس متراژ برای بیش از یک متراژ معین

- مشاهده وضعیت بدهی‌های اشخاص مرتبط با یک هزینه

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر