بروز رسانی 10.3.4 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 15 بهمن,1398
بروز رسانی 10.3.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  15 بهمن 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

امکان محاسبه بصورت پلکانی در تقسیم هزینه بر اساس مصرف

- امکان ثبت دسته چک و ارتباط دادن چک‌های صادره با آن

- امکان چاپ دارایی‌های تأثیرگزار در شارژ در قبض و گزارش لیست شارژ

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر