بروز رسانی 10.3.2 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 29 دی,1398
بروز رسانی 10.3.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  29 دی 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

اضافه‌شدن گزارش خوش‌حساب‌ها

- بهبود گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر