بروز رسانی 10.2.2 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 01 آبان,1398
بروز رسانی 10.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  1 آبان 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر