بروز رسانی 10.2.1 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 24 مهر,1398
بروز رسانی 10.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  24 مهر 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن فیلدهای آبونمان و انشعاب در هزینه

- امکان درنظر گرفتن آبونمان در تقسیم هزینه

- امکان مدیریت قالب‌های پیام

- بهبود گزارش هزینه‌ها

- امکان تعیین تاریخ پرداخت هزینه در زمان درج هزینه جدید

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر