بروز رسانی 10.1.9 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 10 مهر,1398
بروز رسانی 10.1.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ  10 مهر 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- نمایش میزان اعتبار قفل‌شده در تراز مالی

- بهبود در بخش‌های مختلف

انصراف از نظر