بروز رسانی 10.1.5 نرم افزار کاشانه

شنبه, 23 شهریور,1398
بروز رسانی 10.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  23 شهریور 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش‌های مختلف