بروز رسانی سامانه تحت وب نرم افزار کاشانه

شنبه, 16 مرداد,1395
سامانه تحت وب نرم افزار کاشانه در تاریخ  16 مرداد 1395 بروز رسانی شد. تغییرات انجام شده به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان ارسال پیام از طریق پیام رسان تلگرام

انصراف از نظر