فیلم های آموزشی نرم افزار کاشانه

به منظور بزرگ شدن تصویر،بعد از کلیک روی دکمه پخش، بر روی دکمه full screen کلیک نمایید

جمع آوری اطلاعات موردنیاز جهت راه اندازی

تاریخ افتتاح، تعریف حسابها و ثبت موجودی اولیه، درج واحدها و تنظیم فرمول محاسبه

درج بدهی و دریافت وجه

صدور قبض

هزینه ها، درآمدها، چکها و انتقال موجودی

بازبینی اطلاعات

گزارش گیری - واحدها

گزارش گیری - مجتمع

گزارش گیری - هزینه ها

هزینه های ثابت، تعریف دارایی ها، ضریب طبقات و گزارش ساز

امکانات

(با توجه به حجم بالای فایل از نرم‌افزارهای مدیریت دانلود استفاده نمایید)