6 years ago
#4 نقل قول
تغييرات در نگارش 9.6.2
- امکان چاپ بر روی چک صادره
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.6.1
- اضافه‌شدن بخش پروژه‌ها در هزینه‌ها و امکان تعیین پروژه در زمان درج و ویرایش هزینه (نسخه طلایی)
- امکان تعیین نوع هزینه از میان جاری و عمرانی و گزارش‌گیری در هزینه‌ها بر اساس نوع هزینه
- امکان چاپ هزینه‌های مرتبط با یک انتقال موجودی
- امکان تعیین منبع مالی هزینه در زمان درج هزینه جدید
- امکان تعیین شارژ ثابت برای یک واحد
- اضافه‌شدن فیلد کد واحد به مشخصات واحد و اضافه‌شدن کد واحد به مبلغ شارژ
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.5.4
- امکان ویرایش انتقال موجودی میان حساب‌ها
- بهبود گزارش مالی شخص و امکان تهیه گزارش با جزئیات کمتر
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.5.3
- امکان تعیین منبع تأمین مالی یک هزینه
- امکان نگهداری آخرین نحوه پرداخت در دریافت وجه
- اضافه‌شدن کلمات کلیدی نام پرداخت‌کننده و شماره پیگیری در ارسال پیام کوتاه در پنجره دریافت وجه
- ارائه App برای گوشی‌های هوشمند با سیستم‌عامل اندروید
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.5.2
- امکان درج مستندات برای چک صادره
- امکان درج مستندات برای مالکیت و اجاره یک واحد
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.5.1
- امکان درج مستندات برای شخص
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.4.9
- بهبود در گزارش‌ها
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.4.8
- امکان انتخاب بازه زمانی و وضعیت چک در گزارش خلاصه مالی اشخاص
- امکان ارسال پیام برای دارندگان بدهی بیش از مبلغ موردنظر
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.4.7
- امکان تسویه خودکار بدهی عمرانی و سایر در زمان درج بدهی
- امکان تسویه خودکار بخشی از شارژ ماهانه در زمان ثبت شارژ
- اضافه‌شدن گزینه "فقط بدهکاران لیست شود" در گزارش خلاصه مالی اشخاص
- امکان تنظیم یادآوری‌ها
- امکان یادآوری قراردادهای اجاره پایان‌یافته
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.4.6
- اضافه شدن جستجو بر اساس وضعیت دریافت در گزارش درآمدها
- امکان تعیین نوع گروه‌بندی و نمایش مبلغ پرداخت‌نشده در لیست سایر بدهی‌ها
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.4.5
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.4.4
- بهبود در بخش‌های مختلف

تغييرات در نگارش 9.4.3
- اضافه شدن گزارش وضعیت حساب‌ها
- امکان ارسال پیام به صورت صوتی با استفاده از سرویس آوانک
- امکان دریافت خودکار بروزرسانی‌ها
- بهبود در بخش‌های مختلف

جهت دریافت بروزرسانی های نرم افزار کاشانه، به بخش "حساب کاربری" --> "بروزرسانی ها" مراجعه فرمایید
*توجه : جهت بروزرسانی نرم‌افزار كاشانه به آخرین نسخه، بایستی نگارش 9.1.1 به بعد را نصب کرده باشید.