one year ago
#35 نقل قول


یکی از مشکلات ساختمان های مسکونی و مجتمع ها دریافت شارژ ساختمان از ساکنین و مدیر ت آن است، لینک پرداخت، خدماتی هست که کمک می کند شارژ ساختمان بصورت آنلاین توسط مالکین پرداخت شود و با استفاده پنل مدیریتی تراکنش و واریزی ها راحتر مدیریت شود.

برای دریافت سرویس درگاه شارژ ساختمان می توانید به سایت زیر مراجعه نمایید :
https://rayanpay.com