8 years ago
#28 نقل قول
چطور یک کاربر را به بانک اطلاعاتی متصل کنم ؟

آموزش مربوط به ساخت بانک اطلاعاتی در لینک زیر موجود است که باید ابتدا آن را مطالعه نمایید.
ساخت بانک اطلاعاتی

جهت اتصال یک کاربر به بانک اطلاعاتی بعد از ساخت بانک اطلاعاتی بر روی creat user کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه

در مرحله بعد نام کاربر مورد نظر را وارد نموده و بانک اطلاعاتی مربوطه را نیز انتخاب نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه