8 years ago
#26 نقل قول
اگر شما DNS دامنه را بروز نموده‌اید، 24 ساعت زمان لازم تا این DNSها فعال شود.
ممکن است شما فراموش کرده باشید که سرویس DNS را فعال کرده باشید.
آموزش رفع خطا:
به  WebsitePanel خود وارد شوید، به بخش hosting plan بروید و تیک DNS را علامت بزنید.
از Hosting space وارد بخش Domains شوید.
دامنه ای را که می خواهید برای آن DNS را تنظیم نمایید انتخاب کنید.
اکنون DNS دامنه خود را تنظیم نمایید.