8 years ago
#25 نقل قول
گاهی در ارتباط با دیتابیس از طریق sql management 2008 ممکن است با خطای زیر رو به رو شوید که مشکلی از سمت سرور وجود ندارد و میبایست تنظیماتی در sql management خود اعمال نمایید.

برای رفع این مشکل گام های زیر را بپیمایید :
1 - در sql management و قسمت object explorer روی databases کلیک کنید.
2 - f7 را بزنید یا از این طریق اقدام نمایید : “View –> Object Explorer Details”
3 - روی header ستون ها کلیک راست کرده و گزینه collation را غیر فعال کنید.
4 - دیتابیس را refresh کنید.