8 years ago
#23 نقل قول
1-وارد websitePanel خود شوید.
2-از قسمت Database به بخش SQL Server 2008 بروید.
3-روی نام دیتا بیس کلیک نمایید.
4-به قسمت Maintenance Tools بروید.
5-روی Restore کلیک نمایید.
6-فایل .BAK دیتابیسی که می خواهید آن را بازگردانی نمایید انتخاب نمایید.
اگر همچنان مشکل دارید یک تیکت به بخش پشتیبانی ارسال نمایید تا دیتابیس شما را بازگردانی نمایند.