8 years ago
#20 نقل قول
چطور در websitepanel ایمیل درست کنم ؟

جهت ایجاد ایمیل بعد از ورود به کنترل پنل بر روی Mail  و سپس بر روی Accounts کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه

سپس بر روی Creat Mail Accounts کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه

در این مرحله شما باید نام کاربری ایمیل و رمز عبور به همراه مقدار فضایی را به ایمیل اختصاص دهید .
مشاهده تصویر مربوطه

جهت اختصاص فضا به ایمیل در کادر مربوط به Mailbox Size Limit , MB : مقدار مورد نظر را وارد نمایید.

و جهت forward کردن ایمیل به آدرسی خاص : ایمیل مورد نظر را در کادر Forward Mail to Address : وارد نمایید.