6 years ago
#19 نقل قول
چطور در websitepanel کاربر FTP ایجاد کنم ؟

جهت ساخت کاربر جدید در websitepanel بعد از ورود به کنترل پنل بر روی FTP Accounts کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه

حال بر روی Creat FTP Accountکلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه

سپس در مرحله بعد در کادر های مربوط به نام کاربری و رمز عبور نام و رمز دلخواه خود را وارد نمایید . و پس از انتخاب مسیری که قرار است کاربر FTP به آن دسترسی داشته باشد بر روی save کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه