6 years ago
#18 نقل قول
برای مدیریت کردن فایلها و فولدر ها بعد از ورود به کنترل پنل بر روی File Manager کلیک کنید.
مشاهده تصویر مربوطه

در مرحله باید بر روی نام وب سایت خود کلیک کرده و مسیر فایل هایی که قرار است بر روی هاست شما نمایش داده شود در مسیر wwwroot باید upload شود.
مشاهده تصویر مربوطه

توضیح شماره ها در تصویر بالا:

1- از این قسمت می توانید فایل مورد نظر را از روی سیستم خود بر روی وب سایت بارگزاری نمایید.

۲- از این قسمت شما می توانید فایل جدیدی را  ایجاد نمایید.

۳-از این قسمت می توانید شاخه و یا فوبدر جدیدی ایجاد نمایید.

۴-از این قسمت شما می توانید بانک اطلاعاتی های access ایجاد نمایید.