6 years ago
#17 نقل قول
در صورتی که رمز عبور مربوط به کنترل پنل را فراموش کرده اید در صفحه ورودی بر روی عبارت forget your password کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه

سپس نام کاربری را در کادر مربوطه وارد نمایید و بر روی عبارت send my passwords کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه