بروز رسانی 7.2.5 نرم افزار کاشانه

1394/04/15
بروز رسانی 7.2.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 15 تیر 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان درج همزمان چند هزینه و ارتباط با چکهای صادره

- بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار