بروز رسانی 7.2.1 نرم افزار کاشانه

1394/03/20
بروز رسانی 7.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 20 خرداد 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

-  افزوده شدن بخش چکهای صادره و ارتباط چکها با هزینه‌های مجتمع همراه با یادآوری چکها

- افزوده شدن اطلاعات تکمیلی برای واحدها و اشخاص

- بهبود گزارش مشخصات واحدها و ساکنین

- بهبود گزارش بدهکاران و بستانکاران

- امکان تهیه نمودار روند هزینه‌ها بر اساس میزان مصرف

- امکان چاپ در بخش دارایی‌های گروه

- امکان تفکیک بر اساس ساکن/مالک/مستأجر در گزارش پیام کوتاه

- بهبودهایی در عملکرد و ظاهر نرم‌افزار