بروز رسانی 7.1.6 نرم افزار کاشانه

1393/10/17
بروز رسانی 7.1.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ 17 دی 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان انتخاب نوع بدهی جهت درج در لیست در گزارش مالی واحدها

امکان انتخاب واحدهای غیر خالی جهت چاپ در صدور قبض شارژ

- بهبود در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه